counter statistics

HOK Berlare ook op FACEBOOK... >>>>

Heb je interesse om aktief medewerker te worden van onze Kring? Misschien ben je wel goed om in oude archieven te snuisteren, of een artikel te schrijven over wat er vroeger zoal gebeurde in onze gemeente? Ben je zo geen schrijverstype dan kan je nog steeds aan de werking van onze Kring bijdragen door bijvoorbeeld onze website een frissere look te geven, of Facebook up-to-date te houden? We hebben ook onze IT-infrastructuur die onderhouden moet worden, de vormgeving van ons tijdschrift en tentoonstellingen waaraan nogal wat werk is, maquettes en displays bouwen... We hebben nu al een solide basis om op verder op te bouwen, zodat je met de steun van de al aktieve medewerkers vlug mee bent in het Heem- en Oudheidkundige verhaal van Berlare. Wil je je nog meer bekwamen dan is er de kans om op provinciaal vlak opleidingen te volgen. En vooral: we verwelkomen nieuwe ideeën om onze werking nog beter af te stemmen op de interesses van onze leden. Bij interesse, vragen of ideeën: laat iets weten via één van onze medewerkers (zie www.hokberlare.be/bestuur.htm).

Onze nieuwste publicatie mag misschien nog eens in herinnering gebracht worden: "Hoe Berlare de geschiedenis beleefde", gebaseerd op het originele werk van Edmond Van Den Breen, en herschreven in een vlottere en modernere stijl, met extra info, door onze medewerker Tony Van Dender. Een geschiedenis van Berlare vanaf de 12de eeuw tot de tijd van Napoleon. Dit boek sluit perfect aan bij een vorige uitgave van "Berlare in de 19de eeuw".
Aan te bevelen!
De prijs is €25 (+ eventuele verzendingskosten), en bestellen kan door overschrijving op rekening
BE24 7372 0315 6338.

coverboek 2016Oproep: hernieuw je lidmaatschap voor 2020 of wordt nieuw lid:

Door overschrijving of storting op rekeningnummer BE24 7372 0315 6338  van de "Heem- en Oudheidkundige Kring" Dorp 101 - 9290 Berlare  met vermelding "Lidmaatschap 2020" en je lidnummer.


Het bedrag bepaal je zelf:

Gewoon lid: € 15,-
Steunend lid: € 20,-
Ere-lid: € 40,-