counter statistics

HOK Berlare ook op FACEBOOK... >>>>

Update:  zondag 24 april 2016 is het Erfgoeddag. Het thema is Rituelen en wij verlenen onze medewerking  met rituelen rond dood en begrafenis (Bareldonkkapel) Zie de info bij "Gepland"


Update: "Algemene ledenvergadering met causerie Pikante taalkronkels op 12 februari 2016 ". Zie de info bij "Gepland"


HERUITGAVE BERLAARS WOORDENBOEK

"DEN DIKKEN BAENS, NOG DIKKER"

(Zie ARCHIEF voor meer info)

update: 
30/1/2016