counter statistics

HOK Berlare ook op FACEBOOK... >>>>
15 mei 2018:

Tijd voor een nieuw thema bij onze mini-tentoonstelling in de hall van het Cultureel Centrum: "Oude geschriften ontcijferen". Wij geven u de gelegenheid enkele originele en oude geschriften te bewonderen in onze glazen vitrinekast.

Foto's: zie Facebook (@Etienne Bogaert).


30 maart 2018:

Zondag 1 april openen we opnieuw het "Riekend Rustpunt" op het Sluis in Berlare. Dit project is een initiatief van de Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare en wordt gefinancierd met Europees, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk geld.

Het Riekend Rustpunt is een klein museum, uniek in Vlaanderen, dat een totaal onbekend en weinig bestudeerd aspect van de geschiedenis belicht: mesttransport over water van de stad naar het platteland.

Het ligt aan het Sluis, op een knooppunt van fiets- en wandelroutes.

Onder de titel ‘Van stadsstront naar zandgrond’ is er een permanente tentoonstelling, gewijd aan de beer- en mesthandel van de 17 de eeuw tot ergens in de jaren ’30 van vorige eeuw. De steden hadden grote afval- en mestproblemen en de buiten kon die producten goed gebruiken voor de bemesting van de landbouwgrond. Overal langs de waterwegen ontstond dan ook een drukke handel tussen de stad en de buiten;

Je kan het gebouwtje vrij in en uit lopen elke dag van het fiets- en wandelseizoen.

Info via 
dienst citymarketing:
052 43 25 60
citymarketing@berlare.be

of

hok.berlare@gmail.com
www.hokberlare.be

Openingsuren:

1 april tot 1 oktober:
Elke dag van 12.30 uur tot 19 uur

(1 oktober tot 1 april:
Enkel open voor groepen na reservatie)

Trekkings.be

Het Riekend Rustpunt....misschien wel het kleinste, zeker wel het origineelste museumpje in België. Gaat over... stront!
Ligt langs het gloednieuwe 100 km lange Oost-Vlaamse wandelnetwerk Kalkense Meersen / Donkmeer, dat afgelopen weekend werd opengesteld (Berlare - Zele - Dendermonde) en waarover nu ook een wandelkaart en inspiritatieboekje bestaat.10 maart 2018:

Onze laatste ledenfeest was zeker een topper met massaal veel mensen die opdaagden! De spreker Claude Gekiere kon ons publiek boeien met zijn verhalen over de Franse bezetting einde 18 de en begin 19 de eeuw. Weken van 9 werkdagen en 1 vrije dag, toch wel ingrijpend voor onze bevolking.

Foto's: zie Facebook (@Willy Vandommele).


29 januari 2018:Check jullie agenda: vrijdagavond 16 februari 2018 om 19:30 houden wij onze jaarlijkse samenkomst. Het thema is "Hoe leefden onze voorouders tijdens de Franse bezetting (1796-1815)?", een uiteenzetting door de heer Claude Gekiere. Na de voorstelling bieden wij u graag een drankje en een hapje aan. (In samenwerking met Familiekunde Dendermonde). Alle leden hartelijk welkom.

Heb je interesse om aktief medewerker te worden van onze Kring? Misschien ben je wel goed om in oude archieven te snuisteren, of een artikel te schrijven over wat er vroeger zoal gebeurde in onze gemeente? Ben je zo geen schrijverstype dan kan je nog steeds aan de werking van onze Kring bijdragen door bijvoorbeeld onze website een frissere look te geven, of Facebook up-to-date te houden? We hebben ook onze IT-infrastructuur die onderhouden moet worden, de vormgeving van ons tijdschrift en tentoonstellingen waaraan nogal wat werk is, maquettes en displays bouwen... We hebben nu al een solide basis om op verder op te bouwen, zodat je met de steun van de al aktieve medewerkers vlug mee bent in het Heem- en Oudheidkundige verhaal van Berlare. Wil je je nog meer bekwamen dan is er de kans om op provinciaal vlak opleidingen te volgen. En vooral: we verwelkomen nieuwe ideeën om onze werking nog beter af te stemmen op de interesses van onze leden. Bij interesse, vragen of ideeën: laat iets weten via één van onze medewerkers (zie www.hokberlare.be/bestuur.htm).

Onze nieuwste publicatie mag misschien nog eens in herinnering gebracht worden: "Hoe Berlare de geschiedenis beleefde", gebaseerd op het originele werk van Edmond Van Den Breen, en herschreven in een vlottere en modernere stijl, met extra info, door onze medewerker Tony Van Dender. Een geschiedenis van Berlare vanaf de 12de eeuw tot de tijd van Napoleon. Dit boek sluit perfect aan bij een vorige uitgave van "Berlare in de 19de eeuw".
Aan te bevelen!
De prijs is €25 (+ eventuele verzendingskosten), en bestellen kan door overschrijving op rekening
BE24 7372 0315 6338.

coverboek 2016Oproep: hernieuw je lidmaatschap voor 2018 of wordt nieuw lid:

Door overschrijving of storting op rekeningnummer 

BE24 7372 0315 6338 

van de "Heem- en Oudheidkundige Kring" Dorp 101 - 9290 Berlare 
met vermelding "Lidmaatschap 2018" en je lidnummer.

Het bedrag bepaal je zelf:

Gewoon lid: € 15,-
Steunend lid: € 20,-
Ere-lid: € 40,-
de inhoudsopgave van al onze publicaties is nu vernieuwd! (zie ook link via "Tijdschrift")
Inhoudsopgave tijdschriften