naar BEGINpagina


Op deze pagina's vindt u een overzicht van 

Boeken, tijdschriften en naslagwerken van de Heem- en Oudheidkundige Kring kunnen geconsulteerd worden in de leeszaal van de gemeentelijke openbare bibliotheek, Dorp te Berlare.

Ons archief (Dorp 101) is elke donderdagavond open van 19 tot 21 uur, ingang in de foyer van het C.C.


Onze publicatiespijlup.gif (196 bytes)

 • Heruitgave van het Berlaars woordenboek: "Den Dikken Baens, nog dikker" !!
Deze uitgave telt 60 bladzijden meer dan de eerste uitgave (350 nieuwe woorden of betekenissen, thematisch gedeelte met uitdrukkingen, spreuken, gezegden en kinderliedjes).
Wie vóór 8 september het bedrag van 18 € overmaakt op onze rekening (IBAN BE24 7372 0315 6338 - BIC KREDBEBB - vermelding "Den Dikken Baens") kan tijdens de kermisdagen het bestelde exemplaar afhalen in de raadzaal van het gemeentehuis, nadien eventueel in ons lokaal.
Latere bestellingen dienen rechtstreeks te gebeuren bij De Boekmakerij en men betaalt dan 5 € extra verzendingskosten.

 • Fotoboek:
  Berlare: Van de Bevrijding tot 2000
 • OPNIEUW VERKRIJGBAAR

 

 • Herwerkte Klapper bij het "Terrierboek van Van Tieghem uit 1774"
  uitgave 2013: Meer Info
 • Tijdschrift van onze kring: nummers van de voorgaande jaargangen (prijs per nummer tot en met 2011: 6 euro per nummer / vanaf 2012: 9 euro per nummer / speciaal nummer "Het kasteel van Berlare: 9 euro)
 • Terrierboek 1774, uitgave 1984 (€ 5,-)
 • Herwerkte Klapper bij het "Terrierboek van Van Tieghem uit 1774"
  uitgave 2013: Meer Info
 • Berlare in prentkaarten (uitgave 1984 - uitverkocht)
 • Den Dikken Baens, 
  Diksjonèer van de Bèerlerse Sprouk, 
  1998
  uitverkocht

Voor bestelling gelieve u zich te wenden tot penningmeester Willy Vandommele. U kunt onze publicaties eveneens verkrijgen door storting of overschrijving op ons rekeningnummer BE 24 7372 0315 6338 BIC: KRDBEBB) met vermelding van de gewenste publicatie(s). 
Voor verzending van een tijdschriftnummer gelieve u € 2.00 - voor verzending van een boek € 5.00 extra toe te voegen. Voor verzending naar het buitenland vragen wij € 4.00 voor een tijdschrift en € 10.00 voor een boek.


Terug naar SITEPLAN