naar BEGINpagina


In memoriam

Louis Hertecant

 

Op 7 juli 2001 overleed onze commissaris Louis Hertecant op 72-jarige leeftijd thuis in het bijzijn van zijn echtgenote en kinderen. 

Twintig jaar geleden maakte Louis de oprichting mee van de vzw Heem- en Oudheidkundige Kring van Berlare. In een bestuursfunctie was hij niet ge´nteresseerd, wel werd hij bereid bevonden om de taak van commissaris op zich te nemen. De commissaris onderwerpt de boekhouding jaarlijks aan een grondige controle en zorgt er daardoor voor dat de gelden rechtmatig worden besteed. Aangezien Louis zelf aan het hoofd van een grote houtzagerij en houthandel stond, kende al wat met boekhouding te maken had voor hem geen geheimen.

Met tevredenheid en een tikkeltje heimwee denken we terug aan die jaarlijks terugkerende januari-avond waarop we ten huize van Louis en Margriet met onze "boeken" werden ontvangen. Louis controleerde die avond de cijfers, maar minstens even interessant was dat hij met ons toen bij een borrel of een glas cognac nog eens de geschiedenis van Berlare in de 20ste eeuw overliep. Het werd doorgaans een bijzonder kritische doorlichting, die tot tegen middernacht duurde en eindigde met de filosofische conclusie dat het de mensen in Berlare vandaag de dag in menig opzicht veel beter gaat dan pakweg 50 jaar geleden. 

Aan zijn echtgenote Margriet en de kinderen willen wij hier nog eens ons medeleven betuigen en dank zeggen voor de grote steun die Louis steeds voor onze vereniging is geweest. 

Met genoegen kunnen we u meedelen dat Margriet aanvaard heeft om de taak van commissaris met ingang van 1 januari 2002 over te nemen.


Raf Verstraeten,
voorzitter


Terug naar overzicht: BESTUUR