naar BEGINpagina


Brochure: de Bareldonkkapel

De restauratie van de eeuwenoude Bareldonkkapel aan het Donkmeer in Berlare is voltooid en dat werd afgelopen weekend gevierd. Bij deze gelegenheid werd ook een boekje over de geschiedenis van de kapel voorgesteld, dat gebaseerd is op de verhandeling van kunsthistorica Romanie De Troeyer. Hieruit blijkt dat de kapel wellicht één van de oudste gebouwen van Berlare is. Uit een document in het rijksarchief in Doornik zou blijken dat er al in 1302 een kapel op Bareldonk bestond.

De Bareldonkkapel is gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten en krijgt vooral in de meimaand heel wat bedevaarders en toeristen over de vloer. De kapel is ook een geliefkoosde plek voor jonge ouders om hun kind te laten dopen. De kapel stond er de laatste jaren echter nogal verkommerd bij en een renovatie was meer dan nodig. Drie jaar geleden werd de kapel opnieuw geschilderd en grondig beschermd tegen vocht. Intussen werd er ook een nieuwe verwarming aangelegd. In een laatste fase werd nu het interieur van de kapel gerestaureerd. Omdat de kapel een beschermd monument is, gebeurde deze restauratie met toezicht van het Agentschap R-O Vlaanderen.

"Al wat er in de kapel niet thuishoorde, zoals enkel pleisteren profielen, hebben we eruit verwijderd zodat we een overzicht kregen van wat er nog over bleef van het interieur van de kapel van voor de vroegere renovatie," zegt voorzitter van de kerkfabriek Paul Poppe. "Dit was eigenlijk niet veel, maar met behulp van foto's van vroeger hebben we interieur van de kapel opnieuw eenvoudig maar stijlvol gemaakt."

Verder werden de elektriciteit en de verlichting vernieuwd en werd de sacristie aangepast aan de noden van deze tijd. De binnenmuren van kapel werden beschilderd en de zitbanken vervangen door stoelen. "De voltooiing van de restauratie mag een welgekomen aanleiding zijn om, de traditie indachtig, 'de troosteres der bedrukten' op te zoeken aan de groene boord van de oude Schelde, om tot rust en vertroosting te komen," benadrukte pastoorproost Marc Van Steen.

Tijdens de viering werd ook het boekje 'Geschiedenis van de Bareldonkkapel' voorgesteld, een verkorte versie van de licentiaatsverhandeling van kunsthistorica Romanie De Troeyer. Het werk wordt onder impuls van de kerkfabriek door de Heem- en Oudheidkundige Kring van Berlare uitgegeven.

Praktisch: het boekje van 64 pagina's is verkrijgbaar bij de Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare, Dorp 96, 9290 Berlare door 11 euro over te schrijven op rekening 737-2031563-38 met vermelding 'Kapel Bareldonk'.
Meer foto's en uitleg:
Romanie De Troeyer - Erf-goed.be


Bron:
Het Nieuwsblad - 24 december 2007


Terug naar ARCHIEF