hokberlare.jpg (7898 bytes)


De toekomst van de loskaai?

 

Op het Sluis, langsheen de weg die naar Uitbergen resp. de Donk loopt, staat aan het einde van "den Berlaar" een oud gebouwtje dat voor de wijk Sluis en voor heel Berlare een buitengewoon sterke symboolfunctie vervult. Ontelbare schilders en fotografen legden het voor het nageslacht visueel vast. Het was nog omstreeks de eeuwwisseling (1900) dat de schepen tot daar kwamen en aanmeerden om er hun lading te lossen. De vele herbergen in de onmiddellijke omgeving laafden de dorstige schippers en voerlui.

sluis.jpg (42885 bytes)

Vandaag verkeert de "loskaai", zoals het gebouwtje in de volksmond beter is gekend, in een erbarmelijke toestand. Als er niet spoedig wordt ingegrepen, is dit unieke kleinood voor eeuwig en altijd verloren en verdwenen.

Om het gebouw alsnog te kunnen redden, heeft het bestuur van de Heem- en Oudheidkundige Kring samen met het Sluiscomité - en in samenspraak met het gemeentebestuur - beslist om een aanvraag ter definitieve bescherming van dit monument in te dienen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op die manier kan ook de restauratie op een ernstige manier worden aangepakt.

Voor de samenstelling van het beschermingsdossier hebben we wel nog een aantal foto's nodig van schilderijen waarop de loskaai staat afgebeeld. Misschien kan u ons een handje helpen door ons in contact te brengen met mensen die zo'n schilderij in hun bezit hebben. Een eenvoudig telefoontje naar een bestuurslid volstaat.

Raf Verstraeten, voorzitter

Terug naar TIJDSCHRIFT / Terug naar GEPLAND