hokberlare.jpg (7898 bytes)


Voetkrabbers in Berlare

Voetkrabbers zijn in Berlare een verdwijnend voorwerp. Ze zijn ook niet meer echt nodig; de meeste voetpaden zijn verhard. Telkens als een oudere woning afgebroken wordt - en zelfs bij renovatie - verdwijnt dit kleine hulpmiddeltje uit vroegere tijden. Het was vooral in gebruik bij de "duurdere" woningen, toen de voetpaden nog uit verharde aarde bestonden en die bij regenweer eerder modderpaden waren.

In 1989 werd over de voetkrabbers in Vlaanderen een studie gemaakt door het K.C. Peeters-instituut voor Volkskunde en een recent bezoek aan één van mijn dochters herinnerde mij hieraan. Daar staat een kleine voetkrabber samen met een borstel gemonteerd, omdat de oprit niet echt verhard is.

Wat vindt met erover in de dikke boeken?

"Berlare in prentkaarten"

"Berlare in Prentkaarten," uitgegeven door onze kring in 1984, bevat verschillende prentkaarten, waarop een voetkrabber te zien is.

Zo is dit het geval op:

Waar vinden we er nu nog?

krabber Rondhuis Dorp 75Aan het "Rondhuis", Dorp 75, bewoond door de familie Govaert, vinden we een in de grond verankerd type van gietijzer.  Het bevindt zich links van de dubbele deur, waarvan het linkerdeel het normaal opengaande is. De voetkrabber is reeds te zien op de prentkaart nr. 79, blz. 97 van ca. 1902. (zie foto links)

krabber Dorp 54Woning, Dorp 54, thans bewoond door de familie Roelandt; hier bevindt zich een in de muur ingebouwd type van gietijzer aan de dubbele poortdeur.  Dat hij niet meer moet gebruikt worden toont de begroeiing op bijgaande foto (rechts). 

Woning, Gaver 5, bewoond door de familie Janssens. Hier bevinden zich nog twee voetkrabbers van gietijzer, links en rechts ingewerkt in de onderste van de twee treden. Gezien de lange oprit naar het huis was dit zeker geen luxe.

Bij de Sint-Martinuskerk waren tot 1996 bij de twee inkomdeuren voetkrabbers aanwezig. Ze zijn verdwenen bij de heraanleg der bestrating tijdens de dorpskernvernieuwing. De twee krabbers waren ingebouwd in de bodem en uitzonderlijk groot, ca. 50 cm lang. Twee personen konden tegelijk hun schoenen reinigen.

Bij een volgende wandeling langs het Dorp kunt u de nog bestaande voetkrabbers eens goed bekijken.

Luc De Bruyne

Terug naar TIJDSCHRIFT