Berlare

Het woord Berlare bestaat uit twee delen: ber (in het dialect uitgesproken als “bèer”, wat vroeger modder betekende, en het element “laar” dat betekende een open ruimte in een bosgebied. Dus kunnen we zeggen: een open ruimte in een bosgebied of moerassig gebied.

Stichting

Het idee van een heemkundige kring ontstond in de loop van het jaar 1982 in een aantal vergaderingen onder impuls van toenmalig burgemeester Van Sande. Op 10 maart 1983 publiceerde het Staatsblad de eerste statuten van de Heem- en Oudheidkundige Kring VZW Berlare. Het werkgebied was beperkt tot de deelgemeente Berlare.

Het stichtend bestuur bestond uit: Raf Verstraeten, voorzitter, Erna De Schutter, ondervoorzitster, Theo Roels, secretaris, Willy D’Haese, penningmeester, Luc De Bruyne, archivaris, en Herman Steenhaut, public relations.

Medard Adam tekende het nog steeds gebruikte logo en zorgde voor de lay-out van het tijdschrift.

Het eerste nummer verscheen in mei 1983 en sindsdien is het ononderbroken om de zes maand in de brievenbus van de leden bezorgd. De onderwerpen van de honderden artikels kunnen via de zoekfunctie van deze website bekeken worden.

Lokaal

We hebben jaren gesukkeld en moesten verhuizen van het ene lokaal naar het andere: Dorp 101 (oud schoolhuis), vervolgens een oude klas, nadien Gaver, Dorp 101, Dorp 96 en tenslotte Dorp 101 (verdieping).  Een paar jaar hadden we zelfs geen lokaal en werd alles bewaard  bij de bestuursleden thuis.  Sedert 2010 heeft het gemeentebestuur ons een vast en ruim lokaal toegewezen op de verdieping van het Cultureel Centrum. Daar hebben we onze werkruimte ingericht, hebben we ons uitgebreid archief opgeborgen en geklasseerd en kunnen we onze tentoonstellingen voorbereiden en bezoekers ontvangen.

Doelstellingen

Onze doelstelling is de studie en de bekendmaking van het Berlaarse verleden: daartoe verzamelen we archeologische en historische voorwerpen, oude documenten, bidprentjes, prentkaarten, foto’s, textiel, voorwerpen, werktuigen van oude beroepen die we door schenking verkrijgen. We beschrijven, klasseren, bestuderen en bewaren ze en stellen ze ter beschikking van het publiek voor studie. We  exposeren ze op onze jaarlijkse tentoonstelling met Berlare kermis. We bepalen ook wat we moeten bewaren en wat mag afgestoten worden.

Voor de artikels en boeken die we publiceren gebruiken we naast ons eigen archief ook  de gemeentelijke, provinciale en nationale archieven.

Activiteiten

 • Elke donderdagavond hebben we een werkvergadering in ons lokaal. Dan ontvangen we ook bezoekers die we helpen zoeken in ons archief.
 • Naast ons tijdschrift gaven we reeds een hele reeks boeken uit die u vermeld vindt elders in deze website bij onze publicaties.
 • Elk jaar organiseren we een avond met een boeiende spreker.
 • Sinds 1984 organiseerden we quasi ononderbroken tentoonstellingen met Berlare kermis. De reeks onderwerpen staan in de rubriek “Evenementen“.
 • Fonds Christaan Janssens ontvangen: 2009
 • Verhuis naar het nieuw lokaal boven de bib: februari 2010
 • Cursus Paleografie: mei-juni 2010
 • Inrichting Heemdag gouw Oost-Vlaanderen: 26 mei 2013
 • Jeugdheemdagen: maart 2014
 • Bewerken en inventariseren van de collectie Adam: 2015
 • Avonden familiekunde: 2015
 • Cursus Aldfaer: oktober 2018
 • We organiseerden samen met de Heemkring van Overmere een wandeling rond de Eerste Wereldoorlog. We lieten daarvoor door het gemeentebestuur bordjes plaatsen met uitleg over wat op een bepaalde plaats gebeurd is.
 • We organiseerden reeds twee historische wandelingen in het Berlaars dialect: Dorp-Gaver en Hoogstraat-Sluis

Archief

We hebben:

 • een uitgebreide collectie bidprentjes en overlijdensberichten die voor genealogische opzoekingen gebruikt worden
 • werken over de Berlaarse families vanaf 1800.
 • de volledige reeks kopijen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit de 18° eeuw.
 • onze eigen uitgaven (tijdschriften en boeken)
 • een gespecialiseerde historische bibliotheek: dialecten, de wereldoorlogen, genealogie, krantenknipsels, …
 • uitgaven door of over Berlarenaars,
 • getranscribeerde oude handschriften over Berlare.
 • een reeks oude kaarten, op papier en/of digitaal te raadplegen.
 • een uitgebreide collectie van tijdschriften van Oost-Vlaamse zusterverenigingen
 • dozen met archieven van oude Berlaarse verenigingen (nog bestaande of verdwenen)
 • een collectie werktuigen van verscheidene beroepen en uit het huishouden
 • een mooie collectie naaldkant
 • een collectie oude uniformen en communiekledij